Odgovorna kontakt osoba

Dejan Cvetinović
Naučni saradnik
Institut za nuklearne nauke "Vinča" Laboratorija za termotehniku i enegetiku
Telefon +381113408631

Kontakt osoba za tehničku podršku

Dejan Cvetinović
Telefon +381113408631