deki@vinca.rs

Odgovorna kontakt osoba

Dejan Cvetinović
Viši naučni saradnik
Institut za nuklearne nauke "Vinča", Laboratorija za termotehniku i enegetiku
Telefon +381113408631

Kontakt osoba za tehničku podršku

Dejan Cvetinović
Telefon +381113408631