Fokus i područje delovanja

U časopisu se objavljuju originalni naučni i stručni radovi, pregledni članci i patenti iz oblasti korespodentnih sa naukom o sportu, zdravlju i turizmu.

Recenzentski postupak

Da bi rad bio prihvaćen za objavljivanje neophodno je da tri recenzenta daju pozitivne recenzije. Dva recenzenta se biraju među recenzentima kojima je Fakultet za sport i psihologiju matična institucija, a jedan recenzent se određuje mimo spomenutog Fakulteta. Osnovni kriterijum za izbor recenzenta je kompetentnost u oblasti iz koje je prijavljeni rad. Recenzija treba da bude objektivna. Neprihvatljiva je lična kritika autora. Recenzenti treba jasno da obrazlože svoje stavove i potkrepe ih argumentima.

Recenzenti treba da identifikuju relevantne postojeće radove koje autor nije citirao. Svaka prethodno javno saopštena tvrdnja ili argument treba da budu propraćeni odgovarajućim citatom. Dužnost recenzenta je da skrene pažnju uredniku na značajna poklapanja ili sličnost rukopisa sa već objavljenim radom, ukoliko o tome ima lična saznanja. Vreme predviđeno za pisanje recenzije je 15 dana.

Učestalost izdavanja

TIMS Acta izlazi polugodišnje u junu i decembru mesecu.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Sponsors

Fakultet za sport i psihologiju, Novi Sad

  • Univerzitet Educons

Istorija časopisa

Naučno stručni časopis TIMS Acta je zvanična publikacija Fakulteta za sport i psihologiju iz Novog Sada koja izlazi dva puta godišnje. U njemu se objavljuju originalni naučni i stručni radovi, pregledni članci i patenti iz oblasti korespodentnih sa naukom o sportu, zdravlju i turizmu.