Radnička 30a, 21000 Novi Sad

Odgovorna kontakt osoba

Jovan Plećaš
MSc
Telefon 021530231

Kontakt osoba za tehničku podršku

Jovan Plećaš
Telefon 021530231