ANALIZA OBJEKTIVNIH POKAZATELJA RAZVIJENOSTI TURIZMA U CRNOJ GORI

  • Srđan M Milošević Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Sažetak


Cilj analize objektivnih pokazatelja turističke razvijenosti opština u Crnoj Gori ogleda se u boljem i detaljnijem razumevanju potencijalnog uticaja turizma. U radu su obrađene konkretne analize koje se odnose na razvijenost turizma u pojedinim opštinama Crne Gore. Opštine, koje su uzete u obzir prilikom analize, su one koje dominantno razvijaju turizam, zatim one opštine u kojima je turizam sekundarna delatnost, kao i one opštine u kojima turizam nije prepoznat kao šansa za ukupni lokalni razvoj. Objektivni pokazatelji, uzeti u razmatranje, a do kojih se došlo korišćenjem zvaničnih statističkih izvora, su: (1) broj turista u odnosu na broj stanovnika; (2) broj kreveta u odnosu na broj stanovnika; (3) prosečan boravak turista; (4) iskorišćenost kapaciteta (meren brojem dana na godišnjem nivou); (5) broj zaposlenih u turizmu (iskazan u odnosu na broj ukupno zaposlenih). Od rezultata dobijenih ovakvom analizom, očekuje se da se dobije odgovor na pitanje da li se razvoj turizma u Crnoj Gori mora naći u fazi preispitivanja.

Reference

Dašić, N. i Jovičić, D. (2011). Selektivni oblici turizma u Crnoj Gori. Glasnik srpskog geografskog društva, 91(1), 135–146.

Jegdić, V. (2011). Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.

Jegdić, V., Tomka, D., Knežević, M., Koščak, M., Milošević, S., Škrbić, I., Keča, K. (2016). Improving Tourist Offer Through Inter-Destination Cooperation in a Tourist Region. International Journal of Regional Development, 3(1), 31-49.

Milošević, S. (2014). Činioci razvoja kulturnog turizma – studija slučaja Bar, Crna Gora. Poslovna ekonomija 8(1), 259-280.

Milošević, S., Penezić, N., Mišković, I., Škrbić, I., Katić, I. (2016). The Significance of Tourists’ Satisfaction at the Destinations. In Maškarin-Ribarić, H., Smolčić, D.J. (Eds.) (2016). Tourism and Hospitality Industry: Trends and Challenges (pp. 33-34). Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka.

Ministarstvo ekonomije, C. G. (2011). Mapa resursa. Podgorica: Ministarstvo ekonomije.

Ministarstvo ekonomije, C. G. (2014). Nacrt Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. Podgorica: Ministarstvo ekonomije.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, C. G. (2014). Informacije o kvalitativnim i kvantitativnim efektima ljetnje turističke sezone. Podgorica: Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, C. G. (2007). Nacionalna strategja održivog razvoja. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Vlada Republike Crna Gora.

Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, C. G. (2007). Strategija razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma u Crnoj Gori. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Vlada Republike Crne Gore.

Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, C. G. (2008). Strategija razvoja turizma Crne Gore - 2020. godine. Podgorica: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Vlada Republike Crne Gore.

Penezić, N. (2008). Preduzetništvo savremeni pristup. Novi Sad: Akademska knjiga.

Petrić, L., & Mimica, J. (2011). Smernice razvoja kapaciteta privatnog smeštaja kao značajnog segmenta ponude smeštaja. Acta Turistica Nova, 5(1), 1-42.

Tomka, D. (2012). Osnove turizma. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015

http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/

http://monstat.org/cg/page.php?id=43&pageid=43

http://www.cb-mn.org/index.php?bl=pristup_informacijama

Objavljeno
2017/01/31
Rubrika
Originalni naučni članak