BENEFITI SPORTSKO - REKREATIVNIH SADRŽAJA U PROGRAMIMA TURISTIČKE ANIMACIJE

  • Saša M Đorđević Visoka škola akademskih studija "Dositej" Trg Nikole Pašića br.7, 11000 Beograd

Sažetak


Sportsko-rekreativni programi animacije u turizmu predstavljaju važan deo savremene turističke ponude i izazivaju veliku radoznalost i zainteresovanost turista za njihovu realizaciju, budući da su vezani za korišćenje datih  mogućnosti za održavanje i unapređenje njihovog psiho-fizičkog zdravlja. Baziraju se na nekim fundamentalnim principima uspešne animaciono-turističke aktivnosti (sloboda izbora, primerenost sklonostima i afinitetima, neposredno učešće turista u realizaciji, interpersonalna komunikacija, dinamičnost ovog segmenta turista i dr.). Takav tretman sportsko-rekreativnih programa i realna očekivanja  na planu jačanja tela i duha putem njihovog ostvarivanja, čini razmatranje benefita sportsko-rekreativnih sadržaja u programima turističke animacije, kao i uloge i značaja sportsko-rekreativnih programa animacije u turizmu, izuzetno svrsishodnim i opravdanim. U tom kontekstu, a polazeći od saznanja da se zdravlje može ne samo sačuvati, nego i unaprediti, u ovom radu se imaju u vidu, pre svega, pitanja koja su vezana za izgrađivanje odgovarajuće motivacije turista za realizaciju programiranih sportsko-rekreativnih sadržaja; zatim, za neposredno uključivanje turista u ostvarivanje sportsko-rekreativnih programa animacije; kao i pitanja vezana za zdravstveni efekat, kao najvažniji ishod i cilj ostvarivanja sportsko-rekreativnih sadržaja u  programima turističke animacije.

 

Ključne reči: sportsko-rekreativni programi animacije, benefiti, motivacija, učešće turista, komunikacija, zdravstveni efekat

 

Biografija autora

Saša M Đorđević, Visoka škola akademskih studija "Dositej" Trg Nikole Pašića br.7, 11000 Beograd
Docent

Reference

Damnjanović, A., & Ristić, Z. (2017). Savremeni trendovi koji utiču na izbor turističke destinacije. U: Strateški izbori i održivi razvoj turističkih destinacija (345-351). Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

De Knop, P. (1990a). Recipročan razvoj sporta i turizma. U: Programi sportfiske rekreacije u procesu rada i turizmu (186-205). Zagreb: FFK.

De Knop, P. (1990b). Sport for all and active tourism. World Leisure & Recreation, 32(3), 30-36.

Downward, P., Lumsdon, L., & Weston, R. (2009). Visitor expenditure: The case of cycle recreation and tourism. Journal of Sport & Tourism, 14(1), 25-42.

Đorđević, S., & Tomka, D. (2011). Koncept lanca animacije u turizmu. Tims Acta, 5(2), 70-79.

Đorđević, S. (2012a). Turistička animacija u funkciji sublimacije intrapersonalne u interpersonalnu komunikaciju. Komunikacija i kultura online, 3(3), 2012.

Đorđević, S. (2012b). Programi animacije u funkciji ponovnog izbora turističke destinacije, Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.

Đorđević, S. (2013). Bitne determinante kreativnog turizma i humanizma. Turističko poslovanje, (18), 15-23.

Đorđević, S. (2015). Klub „Mediterane“ u funkciji turističke animacije. Turističko poslovanje, (15), 143-151.

Filo, K., Funk, D. C., & O'Brien, D. (2011). Examining motivation for charity sport event participation: a comparison of recreation-based and charity-based motives. Journal of Leisure Research, 43(4), 491.

Hinch, T.D., & Higham, J.E. (2001). Sport tourism: A framework for research. The International Journal of Tourism Research, 3(1), 45.

Hirtenlehner, H., Mörth, I., & Steckenbauer, G. C. (2002). Travel motive research. Tourismus Journal, 6(1), 93-115.

Gammon, S., & Robinson, T. (1997). Sport and tourism: A conceptual framework. Journal of Sport Tourism, 4(3), 11-18.

Ivanovski, A. K. (2014). Animacija programima rekreativnih aktivnosti u turizmu, Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Jacobi, D. (1983). Kulturni turizam u selima odmora. Kultura, (60-61), 234-244.

Jennings, G. (2007). Water-based tourism, sport, leisure, and recreation experiences. Routledge.

Laverie, D. A. & Arnett, D. B. (2000). Factors affecting fan attendance: The influence of identity salience and satisfaction. Journal of leisure Research, 32(2), 225-246.

Marković, J., Zubanov, V., & Đeri, L. (2015). Socijalizacija kao faktor uticaja na zadovoljstvo učesnika planinskog maratona na Fruškoj Gori. Tims Acta, 9(2), 127-134.

Mitić, D. (2001). Rekreacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Pompl, W. (1983). The concept of animation: Aspects of tourism services. Tourism Management, 4(1), 3-11.

Raič, A. (2006). Sportski menadžment kao profesija i kao nauka. In 2nd International conference Management in sport. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu, Univerzitet Braća Karić.

Relac, M. (1979). Sportska rekreacija u turizmu. II izdanje. Zagreb: Sportska tribina.

Relac, M., & Bartoluci, M. (1987). Turizam i sportska rekreacija. Zagreb: Informator.

Smith, M., & Puczkó, L. (2008). Health and wellness tourism. Routledge.

Tekin, A. (2004). Sport tourism – an animation perspective. Journal of Sport & Tourism, 9(4), 317-322.

Wallrabeustein, K. (2009): Značaj pull faktora turističke motivacije za potencijalne turiste u Vojvodini. Hotellink – časopis za teoriju i praksu hotelijerstva, 13-14 (685-695). Beograd: VHŠ.

Objavljeno
2017/10/09
Rubrika
Pregledni članak