KARAKTERISTIKE PROMENA U KARATE SPORTU

  • Milan B Nešić Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Sažetak


Uzroci organizacionih promena u sportu dominantno su uslovlјeni promenama u okruženju – eksternom i internom. Stoga osnovni cilј organizacionih promena i u karate sportu treba da predstavlјa preoblikovanje sportske (karate) organizacije na način koji omogućava istovremeno postizanje ''spolјašnjeg i unutrašnjeg sklada'', odnosno pobolјšanje ukupnih organizacijskih performansi (bez obzira da li se radi o klubu ili savezu) koje će imati odgovarajući kapacitet da se efikasno i efektivno prilagođavaju promenama u okruženju.

Jedna od promena koja se u okruženju karate sporta može smarati tipom „radikalne promene“ jeste odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da se karate, obuhvaćen organizacijskim konceptom WKF, uvrsti u program Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine. To je značajan činilac koji usmerava promene u sistemu karate sporta kod nas (u Srbiji, odnosno Vojvodini). Stoga se u ovom kontekstu pred karate u Vojvodini postavlja uobičajena menadžerska dilema vezana za period i način otpočinjanja promena,  odnosno odgovora na pitanje – kako početi? Savremena menadžment teorija u ovom kontekstu usmerava odgovor ka činjenici da nema univerzalnog ''recepta''. Svaka organizacija ili pojedinac, shodno okruženju i kontekstu obuhvaćenosti promene, na različite načine reaguje. Odnosno, svaka autentičnost promene uslovlјena je ''propusnom moći'' većeg broja unutrašnjih i spolјašnjih elemenata (karate) organizacije. Zbog toga se kao suštinska pretpostavka za pravilan odgovor na postavlјeno pitanje nalazi u kvalitetnoj i odgovornoj međusobnoj saradnji lјudi u organizacijama, koja se zasniva i na isprobavanju različitih ideja, komunikaciji koja je u funkciji konstruktivne rasprave o problemima, kreiranju autentičnih (sopstvenih) modela promena i na njima donošenja odgovarajućih strategija. Jedan od prvih koraka u strategijskom usmeravanju promena u karateu je, svakako, studiozna i detalja analiza okruženja karate sporta.

Ovaj rad se, u osnovi, bavi kraćom teorijskom analizom i eksplikacijom osnovnih činilaca koji su dimenzionirali dosadašnji razvoj karatea u Vojvodini, kao pretpostavkom (hipotetskim okvirom) za buduće kompleksnije analize okruženja karate sporta koje su neophodne u pripremi i donošenju strategijskih dokumenata razvoja karatea kao olimpijskog sporta.

Ključne reči: promene, karate, olimpijski sport, KSV

Reference

Adižes, I. (2008). Upravljanje promenama. Novi Sad: ASEE.

Karate savez Vojvodine. (2017). Preuzeto 15. novembra 2017. godine sa Karatevojvodina: http://www.karatevojvodina.org.rs/NASLOVNA/naslovna.htm

Nešić, M. (2008). Sport i menadžment. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.

Nešić, M., & Radoš, L. (2011). Osnove modela projekta „karate kao bazični sport“. XI međunarodni naučno-stručni simpozijum „Nauka i karate sport”, Novi Sad, Zbornik radova, 69-77.

Nešić, M., Srdić, V., & Fratrić, F. (2013). Činioci uticaja na modelovanje procesa promena u sportu. Sportske nauke i zdravlјe, 3(1), 64-73.

Objavljeno
2018/11/05
Rubrika
Stručni članak