MODEL UČENJA ENGLESKOG JEZIKA KOD STUDENATA SPORTA

  • Valentina Đorić Fakultet za sport i turizam
Ključne reči: sport, engleski jezik, komunikacione veštine, model učenja

Sažetak


Znanje engleskog jezika predstavlja jednu od ključnih veština za svaku osobu iz sfere sporta. Različitost kultura na međunarodnim takmičenjima i velik broj sportskih profesionalaca koji rade i takmiče se širom sveta je stvorilo veću potrebu za adekvatnijim nivoom lingvističkog znanja. Kao rezultat toga, važno je da se razvije model učenja engleskog jezika na ustanovama visokog obrazovanja koji će se, pre svega, fokusirati na vežbanje komunikativne kompetencije u sferi fizičke kulture i koji bi se prvenstveno bazirao na situacionom kontekstu. Ovo znači da će kontekst učenja jezika i nastavni program biti takvi da će se student stavljati u različite situacije koje će predstavljati simulacije situacija iz sporta ili trenažnog procesa. Važan deo ovog modela bi takođe bio i kulturni aspekat učenja jezika koji bi doprineo razvijanju interkulturalne komunikativne kompetencije.

Reference

Cusen, M. (2000). Contribution to language learning. Brașov: Tipografia Universității Transilvania.

Finco, M., & Herpson, J. (2017). Learning English through Sports: An Interdisciplinary Project with Field Hockey and Language. In Proceedings of the VI Congresso Latino-americano de Formação de Professores de Línguas, Mexico, 42(4), 256–286.

Galavova, G. (2015). Person-oriented approach as a basis of professional competence. Kazan pedagogical journal, 41(1), 250-256.

Mearns, T. (2019). Learning outcomes for a content-rich Modern Languages curriculum. Leiden University, Holland. Retrieved from https://researchblog.iclon.nl/intercultural-communicative-competence/, December 28, 2020

Nastas, N. (2017). The Importance of Studying Foreign Languages Texts for Athletes Specialized in Fitness. Moldavian Journal for Education and Social Psychology, 1(1), 34–39. DOI: https://doi.org/10.18662/mjesp/2017.0101.04

Tomić, M., & Čolić, D. (2019). The Importance of Intercultural Competence in Foreign Language Teaching, with Reference to Tourism Curricula in Higher Education. Tims Acta, 13(2), 99–105.

Yashima, T. (2000). Orientations and motivation in foreign language learning: A study of Japanese college students. JACET Bulletin, 31, 121–133.

Objavljeno
2021/01/27
Rubrika
Stručni članak