„NAJSMEŠNIJI VIRUS U ISTORIJI“ - ULOGA DEVALVACIJE U NEODLUČNOSTI U POGLEDU COVID-19 VAKCINACIJE

  • Vesna Barzut Fakultet za sport i turizam Novi Sad
  • Jasmina Knežević Department of Educational Sciences, College for Vocational Education of Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica, Serbia
  • Jelena Blanuša Department of Educational Sciences, College for Vocational Education of Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica, Serbia

Sažetak


Istraživanje je sprovedeno u Republici Srbiji tokom prvog talasa COVID-19 pandemije (Mart i April, 2020) sa ciljem da se ispita odnos upotrebe strategija prevladavanja i spremnosti za vakcinaciju protiv koronavirusa. U momentu kada je istraživanje sprovedeno, vakcine protiv COVID-19 nisu bili razvijene. . Dobijeni rezultati potvrdili su da strategije prevladavanja mogu da predvide nečiji negativniji stav prema vakcinaciji. Konkretno, upotreba devalvacije kao strategije prevladavanja bila je negativno povezana sa nečijom namerom da se vakciniše. Čini se da umanjivavanje opasnosti, verovanje da pandemija ne postoji, da je COVID-19 samo „još jedan virus sličan gripu“ očekivano smanjuje verovatnoću preduzimanja mera predostrožnosti.

Objavljeno
2022/03/30
Rubrika
Originalni naučni članak