Социолошке маргиналије на савремене теме (огледи)

Љубиша Митровић, Социолошке маргиналије на савремене теме, Нови Сад: Прометеј, 2019, 252 стр.

  • Nevena Nastić Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Leposaviću

Reference

Базић, Ј. и Перовић, Б. (2016). Љубиша Митровић о Косову и Метохији. У: Г. Ђигић (ур.), Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића (99–115). Ниш: Филозофски факултет.

Митровић, Љ. (2019). Социолошке маргиналије на савремене теме (огледи). Нови Сад: Прометеј.

Шутовић, М. (2009). Даровитост као друштвена стигма. У: Г. Гојков (ур.), Даровити и друштвена елита (545–563). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“.

Шушњић, Ђ. (1995). Рибари људских душа. Београд: Чигоја.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Приказ