Три лица Америке и проблем асимилације у Хантингтоновој парадигми

  • Zoran Nedeljković Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
Ključne reči: култура, нација, асимилација, странац, сукоб цивилизација

Sažetak


Аутор је у овом раду приступио тумачењу Хантингтоновог приказа о могућа три лица, друштвено-политичког стања Америке у непосредној будућности. Ове три мисаоне перспективе он је извео из своје парадигме о сукобу цивилизација. Та три лица Америке су: 1. Америка као отворено друштво за остали свет; 2. Империјална Америка, у којој би свет био преображен у Америку; 3. Америка остаје Америка, насупрот ширењу новог таласа идеја путем медија о мултикултурализму као најхуманијем начину егзистирања културно разноликог становништва у људској заједници. Хантингтон се између ова три избора опредељује за трећу опцију, јер се само у случају да Америка остане Америка може очувати национални идентитет на темељима англопротестанске културе. Асимилација усељеника представља кључ решења проблема за опстанак САД-a. У овом тексту аутор разматра Хантингтонова три тумачења појма асимилације и долази до закључка да се кроз појам странца, оног другог, који се попут квазара удаљава од домицилног становништва, као отелотворење људске отуђености, преламају све три могуће имагинарне историје Америке.

Reference

Библија. (2007). Ваљево: Глас Цркве.

Хантингтон, С. (2000). Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД.

Aristotel. (1960). Politika. Beograd: Kultura.

Apaduraj, A. (2008). Strah od malih brojeva. Beograd: Biblioteka XX vek.

Bauman, Z. (2010). Fluidni strah. Novi Sad: Mediteran.

Volerstin, I. (2004). Opadanje američke moći. Podgorica: CID.

Harison, L. (2005). Kultura je važna. Beograd: Plato.

Huntington, S. (2007). Tko smo mi. Zagreb: Izvori.

Mils, R. (1966). Znanje i moć. Beograd: Vuk Karadžić.

Naj, Dž. (2012). Budućnost moći. Beograd: Arhipelag.

Nojbauer, H. J. ( 2010). Fama. Beograd: Clio.

Parsons, T. (1969). Teorije o društvu. Beograd: Vuk Karadžić.

Objavljeno
2020/12/17
Rubrika
Оригинални научни чланак