Студија случаја Славенке Дракулић: Чија је жртва Милева Ајнштајн?

  • Jasmina Ahmetagić Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić
Ključne reči: Милева Марић Ајнштајн, депресија, туга и меланхолија, инфериорност, неуроза нарцизма, сепарација

Sažetak


Роман Славенке Дракулић Милева Ајнштајн, теорија туге сагледавамо у контексту психолошких теорија, будући да је у фокусу протагонисткиња чији се живот објашњава психолошким сломом и пре свега њеним индивидуалним психолошким одговором на животне трауме. У тексту се ослањамо на Фројдов чувени текст „Жаљење и меланхолија“, на који цитатним призивањем указује ауторка и анализирамо узроке трагичног удеса које је у својој интерпретацији судбине Милеве Марић Ајнштајн, Славенка Дракулић истакла у први план. Указујемо на основна својства од којих роман задобија своју естетску пуноћу (уверљива и прецизна слика депресије, те продубљена анализа јунакињиног комплекса инфериорности, неурозе нарцизма, односно нарцистичког избора љубавног објекта, те присуство проблема карактеристичних за адолесцентску развојну фазу). Вредновање романа утемељујемо на сучељавању његових публицистичких својстава, с једне, и својстава психолошког романа, с друге стране, као и на чињеници да роман надилази феминистичку идеологију.

Reference

Binsvanger, L. (1985). Melanholična zabluda. Delo, 31 (8–9), 135–139.

Vodel, M. (2010). Narcissism – an adolescent disorder? In: E. McGinley, A. Varchevker (Eds.), Enduring Loss: Mourning, Depression, and Narcissism through the Life Cycle (63–82). London: Karnac.

Kalčić, M. (2018, 11. фебруар). Postistinski roman: Slavenka Drakulić. Stav: časopis za kritiku. Преузето са: https://www.stav.com.hr/tekuca-kritika/postistinski-roman/

Kjerkegor, S. (1990). Ili-ili. Sarajevo: Svjetlost – „Veselin Masleša“.

Lepeniz, V. (1985). Melanholija i traganje za legitimnošću. Delo, 31 (8–9), 148–162.

Makginli, E. (2010). Mourning or melancholia: What’s love got to do with it? In: E. McGinley, A. Varchevker (Eds.), Enduring Loss: Mourning, Depression, and Narcissism through the Life Cycle (105–122). London: Karnac.

Flin, D. & Skostad, H. (2010). Facing towards or turning away form destructive narcissim. In: E. McGinley, A. Varchevker (Eds.), Enduring Loss: Mourning, Depression, and Narcissism through the Life Cycle (83–102). London: Karnac.

Frojd, S. (1985). Žaljenje i melanholija. Delo, 31 (8–9), 120–134.

Hornaj, K. (1991). Neurotična ličnost našeg doba. Beograd: V. Milić.

Objavljeno
2020/12/17
Rubrika
Оригинални научни чланак