Симболика пчела у поетици Силвије Плат – између рационалног и инспирације

  • Azra Mušović Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filološke nauke, Studijski program Engleski jezik i književnost
Ključne reči: simbol, poetika, racionalno, inspiracija, pčele, regeneracija, kreativnost

Sažetak


Савремена америчка песникиња исповедне оријентације, Силвија Плат, у својој поетици често бива растрзана између рационалних узора и креативне инспирације. Ова тензија је најочигледнија у метафорама Платове, у којима се њена жудња за контролом и разумевањем супротставља ограничености језика да изрази оно недоречено. Рад се бави симболичком (психолошком, религијском) семантиком пчела у књижевном опусу ауторке. Пчеле су погодан, неискристалисан медијум; попут језика, оне одолевају поређењу кроз своју трансформативну моћ. Пчела тако постаје лични амблем песникиње; она представља кулминацију и разрешење античких и рационалних утицаја у њеној поетици. Циклична природа песама о пчелама у делу Платове прати обрасце симболичке смрти и поновног рођења – и као таква значи регенерацију – пролеће новог живота. Иако ће пролеће неизоставно још једном водити до зиме и смрти, пчела као медијум има за песникињу ослобађајући карактер и као таква значи виталност и аутентичност које остају трајне вредности њене уметности.

Reference

Biderman, H. (2004). Rečnik simbola. Beograd: Plato.

Brister, D. (2000). Portret jednog pčelara. Pčela u umetnosti i filozofiji. Eseji, proza. Preuzeto sa: www.pcela.rs (18/02/21).

Britzolakis, C. (2000). Sylvia Plath and the Theatre of Mourning. Oxford: Oxford UP.

Bundtzen, L. K. (1983). Plath’s Incarnations: Woman and the Creative Process. Ann Arbor: U of Michigan P.

Gordić Petković, V. (2017). Opasno leto 1953: lekcije o suicidu. U: J. Stjepanović (ur.), Silvija Plat. Stakleno zvono (9–26). Beograd: Laguna.

Haberkamp, F. (1997). Sylvia Plath: The Poetic of Beekeeping. Salzburg: Salzburg UP.

Kendall, T. (2001). Sylvia Plath: A Critical Study. London: Faber and Faber.

Kinsella, J. & Ryan, T. (1997/1998). Farther off than Australia: Some Australian receptions of Plath. Thumbscrew, 9, 43–49.

Markey, J. (1997). A Journey into the Red Eye: The Poetry of Sylvia Plath. London: Women’s Press Ltd.

Plath, S. (1981). Collected Poems, ed. T. Hughes. London: Faber & Faber.

Plath, S. (1998). Journals of Sylvia Plath, ed. F. McCullough and T. Hughes. New York: Anchor Books.

Plath, S. (2018). Johnny Panic and the Bible of Dreams: Short Stories, Prose, and Diary Excerpts. London: Harper Perennial Modern Classics.

Saunders, T. J. (2005). (ed.) PLATO: Early Socratic Dialogues. London: Penguin Classics.

Van Dyne, S. R. (1982). More Terrible Than She Ever Was: The Manuscripts of Sylvia Plath’s Bee Poems. Northampton: Smith College Library Rare Book Room.

Živković, D. (2001). (ur.) Rečnik književnih termina. Fototipsko izdanje. Banja Luka: Romanov.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Прегледни чланак