Етнолингвистичко наслеђе Ваљевске Подгорине

Из лексике становања у Ваљевској Подгорини. Етнолингвистички огледи, Матица српска, Нови Сад, 2020, 175 стр.

  • Milica Stojanović Institut za srpski jezik SANU
Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Приказ