Дипломатске активности и сусрети Петра I Карађорђевића и Николаја II Романова уочи балканских ратова

  • Vesna Zarković Institut za srpsku kulturu - Priština / Leposavić
Ključne reči: Краљевина Србија, Русија, Петар I Карађорђевић, Николај II Романов, дипломатске активности, балкански савез

Sažetak


У раду се говори о активностима српских и руских дипломата и сусретима краља Петра I Карађорђевића и руског цара Николаја II у Петрограду уочи балканских ратова. Политичке прилике на Балкану у првој деценији XX века утицале су на Краљевину Србију да се више ангажује и потражи помоћ Русије. Томе је допринела агресивна политика Аустроугарске и анексија Босне и Херцеговине која се поклопила са проглашењем независности Бугарске. Заоштравање односа Краљевине Србије са Аустроугарском и колебљива политика бугарског владара утицали су на Русију да се активније укључи у решавање балканских питања. У Краљевини Србији је постојала потреба за зближавањем са Русијом и састанком двојице владара. Захваљујући ангажовању дипломата двеју земаља, краљ Петар I је два пута посетио руског цара, први пут 1910, а затим и 1911. године. Приликом сусрета разговарало се о бројним питањима, а најзначајније је што је Србија успела да придобије Русију за стварање балканског савеза. У Краљевини Србији је постојала потреба за зближавањем са Русијом и састанком двојице владара. Захваљујући ангажовању дипломата двеју земаља краљ Петар I је два пута посетио руског цара, први пут 1910, а затим и 1911. године. Приликом сусрета разговарало се о бројним питањима, а најзначајније је што је Србија успела да придобије Русију за стварање балканског савеза.

Reference

Бабац, Д. М. (2018). Александар I Витешки краљ. Београд: Evro Book.

Живојиновић, Д. (2009). Краљ Петар I Карађорђевић у отаџбини 1903–1914. године, књига II. Београд: Завод за уџбенике.

Инострани. (1910). Владарске посете у Петрограду и Цариграду. Српски књижевни гласник, 24 (8), 624–628.

Историја српског народа, VI–1. (1983). Београд: Српска књижевна задруга.

Пушкић, Ж. (2018). Кнегиња Јелена Карађорђевић (необјављени мастер рад у рукопису). Филозофски факултет, Београд.

Радивојевић, М. С. (2019). Србија и Русија 1913–1918. (докторска дисертација у рукопису). Филозофски факултет, Београд.

Станојевић, С. (2020). Стварање Балканског савеза 1912. Косовска Митровица – Прокупље: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Историјски архив Топлице – Народни музеј Топлице.

Ћоровић, В. (1992). Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку. Београд: Библиотека града Београда.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак