ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u "Sistem unakrsnog referisanja" (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Detalji o ASISTENT-u dati su pod Info u glavnom meniju. Za puni uvid u mogućnosti ASISTENT-a neophodni su registracija i prijava.

Odaberi časopis prema oblasti:

prirodne nauke
inženjerstvo i tehnologija
medicinske nauke
poljoprivredne nauke
društvene nauke
Administracija i javne politike Anali Pravnog fakulteta u Beogradu Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici Bankarstvo Bezbednost BH Ekonomski Forum CM: Communication and Media Crimen Društveni horizonti Ekonomski horizonti Ekonomski pogledi Ekonomika poljoprivrede Ekonomika preduzeća European Journal of Human Security Savremene studije bezbednosti Fizička kultura Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove Glasnik Advokatske komore Vojvodine Geographica Pannonica Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju Industrija Inovacije u nastavi International Review Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) Journal of process management and new technologies Journal of Regional Security Metodička teorija i praksa Marketing NBP. Nauka, bezbednost, policija Napredak Nastava i vaspitanje Nacionalni interes Norma Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke Obrazovanje i vaspitanje Oditor Održivi razvoj Politika nacionalne bezbednosti POLITEIA Politička revija Poslovna ekonomija Pravni zapisi Psihologija Psihološka istraživanja Revija Kopaoničke škole prirodnog prava Sinteze - časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu The European Journal of Applied Economics Serbian Journal of Management International Journal of Economic Practice and Policy Sport - nauka i praksa Sociološki godišnjak Sociološki pregled Specijalna edukacija i rehabilitacija Srpska politička misao Strani pravni život Strategic Management Tims.Acta: naučni časopis za sport, turizam i velnes Tokovi osiguranja Turizam Turističko poslovanje Vojno delo Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku

humanističke nauke