O arhitekturi zanatsko-uslužnih centara Ranka Radovića – stvaranje urbanog ambijenta

Ključne reči: Ranko Radović, savremena arhitektura, zanatsko-uslužni centri, privremeni objekti, tipizacija, materijalizacija, javni prostor

Sažetak


U ovom radu se istražuju arhitektonske koncepcije i urbanističke odlike zanatsko-uslužnih centara Ranka Radovića (1935−2005), istaknutog srpskog, crnogorskog i jugoslovenskog arhitekte, urbaniste, projektanta, pedagoga i teoretičara arhitekture, izgrađenih u Beogradu (1968−1972), Šapcu (1982) i Ljigu (1988), kao i njegov urbanističko-arhitektonski predlog uređenja stare pijace i prostora ispod bastiona tvrđave u Novom Pazaru (1986−1987), nastao u okviru istraživanja rekonstrukcije i revitalizacije stare novopazarske čaršije. Pored zapaženih realizacija, kao što su Spomen kuća bitke na Sutjesci (Bosna i Hercegovina), gradska kuća u Aranđelovcu, hotel „Partizanka”, pošta i banka u Vrnjačkoj Banji i rekonstrukcija pozorišta „Atelјe 212” u Beogradu (Srbija), Radovićeva rešenja za zanatsko-uslužne centre u tri grada predstavlјaju specifična promišlјanja arhitekture i urbaniteta u kojima su sublimirana iskustva modernizma, kritički stavovi regionalizma i uticaji postmodernizma, dok je delimično ostvaren predlog uređenja prostora pijace stare čaršije u Novom Pazaru sa grupacijom niskih objekata zanatsko-uslužne namene i montažno-privremenim strukturama, baziran na tradicionalnoj razmeri i novim pristupima u zaštiti i revitalizaciji arhitektonskog i urbanističkog nasleđa. Prilogom proučavanju stvaralaštva Ranka Radovića ovi svojevrsni mikrourbanistički sklopovi analizirani su u kontekstu njegovih teorijskih stavova o savremenoj arhitekturi, urbanizmu i tradiciji, te rad ima za cilј da rasvetli i dokumentuje Radovićev doprinos idejama razvoja novije arhitekture i gradova u Srbiji. Zbog arhitektonske koncepcije i urbanističkih vrednosti zanatsko-uslužnih centara izraženih u idejama efemernosti i promenlјivosti, u radu je dat analitički osvrt i fotodokumetacioni prikaz njihovog postojećeg stanja i sagledani su izazovi u obnovi i revitalizaciji.

Reference

Babić, G., Antešević, N. 2019. Omaž arhitekti Ranku Radoviću i vrednostima akademskog bivstvovanja: Povodom dodele Nagrade Ranko Radović za kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi za 2018. godinu. Glasnik Društva konzervatora Srbije, 43, 61-64.

Blagojević, Lj. 2011. Ranko Radović: profesor, urbanist, arhitekt i teoretičar arhitekture. Matica, 48, 379-390.

Blagojević, Lj. 2012. Postmodernism in Belgrade Architecture: Between Cultural Modernity and Societal Modernisation. Spatium, 25, 25-26.

Blagojević, Lj. 2012. Raskršća savremene arhitekture: Ranko Radović i diskurs postmodernizma. Kultura, 134, 182-199.

Bogunović, S. 2005. Ranko Radović. U: Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka: arhitektura, arhitekti, pojmovi (Tom II). Beograd: Beogradska knjiga, 1062-1064.

Dinulović, R. 2005. O kontinuitetu ideja i oblika u arhitekturi Ranka Radovića. Arhitektura i urbanizam, 16/17, 14-19.

Dženks, Č. 2007. Nova paradigma u arhitekturi: jezik postmodernizma. Beograd: Orion Art.  

Glavički, M. 1978. Rekonstrukcija kao proces stalnog poboljšanja gradskih uslova života. Urbanizam Beograda, 50, 23-26.

Gubić, I., Leontiadis, S. 2018. Predlozi Ranka Radovića za uređenje centralnih javnih prostora gradova Vojvodine. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, HHXI, 157-167.

Gubić, I., Putnik Prica, V. 2022. Projekti Ranka Radovića za porodične kuće. Arhitektura i urbanizam, 55, 38-46. https://doi.org/10.5937/a-u0-40443

Jevtić, M. 1995. Slojeviti putevi Ranka Radovića. Beograd: M. Jevtić: Grafikom.

Krstić, D. 2003. Dogradnja potkrovlja na zgradi FTN-a u Novom Sadu. DaNS, 42, 26.

Krstić, D. 2005. Arhitekta prof. dr Ranko Radović (1935-2005). DaNS, 49, 62-63.

Leontiadis, S., Gubić, I. 2020. Ranko Radović's Approach to the Planning and Design of Public Spaces through Projects for Cities in Finland and Serbia. Spatium, 44, 29-36. https://doi.org/10.2298/SPAT2044029L

Linč, K. 1974. Slika jednog grada. Beograd: Građevinska knjiga.

Macura, V. 1984. Čaršija i gradski centar. Razvoj središta varoši i grada Srbije XIX i prve polovine XX veka. Niš: Gradina: Kragujevac: Svetlost.

Manević, Z. 1967. Ranko Radović. Umetnost, 10, 85.

Marjanović, D. 2007. Ljig: foto monografija. Beograd: ICNT: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Marković, S. 1974. Na Čuburi »Gradić Pejton«. Svet, 939, 12-13.

Markuš, A. 2008. Ranko Radović. U: Manević, Z. rd. 2008. Leksikon neimara. Encyclopaedia architectonica. Beograd: Građevinska knjiga, 340-342.

Milenković, A. 1993. Treća inkarnacija: adaptacija i dogradnja zgrade „Atelje 212” u Beogradu. Izgradnja, 6, 37-38.

Milenković, B. 2005. Ranko Radović (1935-2004). Forum+, 50, 147.

Milić Aleksić, M., Radulj, M. 2021. Savremena interpretacija tradicije u arhitekturi Ranka Radovića i Zlatka Ugljena u okviru Nacionalnog parka Sutjeska. U: Mrlješ, R. ur. 2021. Graditeljsko nasleđe i urbanizam: zbornik radova. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 334-343.

Mladenović, M. 2005. Ranko Radović (1935-2004). Forum+, 50, 144-146.

Nešković, J., Đorđević, S., Kurtović Folić, N., Radović, R. 1988. Stara čaršija u Novom Pazaru: zaštita i revitalizacija. Kraljevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Parežanin, V. 2016. Metaforička interpretacija ideje kritičkog regionalizma u delu arhitekte Ranka Radovića. Doktorska disertacija odbranjena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.

Planić, S. 1932. Treba znati – Progres graditeljstva – Problemi savremene arhitekture. Zagreb: Naklada Jugoslovenske štampe d. d.

Popović, D. 1978. Gde je arhitektura danas. Gledišta, 10, 992-997.

Radović, R. 1970. Smisao i vrednost eksperimenta i istraživanja u arhitekturi. Arhitektura urbanizam, 60, 25-30.

Radović, R. 1972. Fizička struktura grada. Beograd: IAUS.

Radović, R. 1977. Arhitektura kao zbilja. U: Salon arhitekture 77. Beograd: Muzej primenjene umetnosti, 5-7.

Radović, R. 1978. Osam mogućih elemenata jedne dijalektike oblike. U: Arhitektura, filozofija, nauka i tehnika. Sveska I. Beograd: Savez društva arhitekata SR Srbije, 36-40.

Radović, R. 1979. Živi prostor. Beograd: Nezavisna izdanja.

Radović, R. 1985. Kako malo i privremeno postaje veliko i stalno. Komunikacije, 41, n. n.

Radović, R. 1996. On cities, planning & urban design. Finnish Experience 1991-1995. Espoo: Heksinki University of Technology.

Radović, R. 1996. Predgovor – Grad i arhitektura grada na istom mestu. U: Rosi, A. 1996. Arhitektura grada. Beograd: Građevinska knjiga: Premis, 7-11.

Radović, R. 2002. Uz knjigu Nan Elin „Postmoderni urbanizam”. Za bogatije razumevanje urbanog razvoja danas. U: Elin, N. 2002. Postmoderni urbanizam. Beograd: Orion Art, 9-12.

Radović, R. 2003. Zakasnela stručna pobeda ‘Pejtona’. DaNS, 43, 42-43.

Radović, R. 2005. Novi vrt i stari kavez. Novi Sad: Stylos.

Radulj, M., Milić Aleksić, M., Šukalo, O. 2021. Critical resistance of a hut-in six points (cultivation of critical practice through the memorial house design by the architect Ranko Radović). AGG+: Journal for Architecture, Civil Engineering, Geodesy and related scientific field, 9/1, 34-47.

Ranko Radović. U: Nikezić, A. ur. 2016. 170 ličnosti za 170 godina visokoškolske nastave u oblasti arhitekture u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 186-187.

Špadijer, M. ur. 2016. Naseljeni crtež: knjiga eseja o likovnom radu Ranka Radovića. Podgorica: Matica crnogorska.

Vukajlov, Lj. 2017. Peta decenija gradića Pejton. DaNS, 81, 68-70.

Vuksanović-Macura, Z., Macura, V. 2014‒2015. Istorija Čuburskih romskih enklava. Godišnjak grada Beograda, LXI‒LXII, 157-186.

Vuksanović-Macura, Z., Macura, V. 2015. Život na ivici. Stanovanje beogradskih Roma 1919−1941. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.

Objavljeno
2023/06/30
Rubrika
Naučni radovi