Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Sponsors

Departaman za biologiju i ekologiju,

Prirodno-matematički fakultet,

Univerzitet u Nišu

Istorija časopisa

GLASNIK ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
Multidisciplinarni naučni časopis osnovan 1964.
Multidisciplinary journal established 1964