Članovi redakcije

Profesor Stevo J Najman, University of Niš, Faculty of Medicine, Serbia

Tatjana Pavlica, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Serbia

Prof. dr Perica Vasiljević, Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Nišu, Serbia

dr Marija Đ Vukelić-Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Biologiju sa humanom genetikom

dr Toplica H Stojanović, Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, Serbia

Aleksandar Radivojević, Departman za geografiju Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Nišu

Ninoslav M Golubović, Departman za geografiju Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Nišu, Serbia

Mirjana Ljubodrag Janosevic, Serbia

Miloš Nikolić

Rada Rakić