ANALIZA USVOJENOSTI TEHNIKE KLINASTOG VIJUGANJA U ALPSKOM SKIJANJU U ODNOSU NA ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ISPITANIKA

  • Rašid Hadžić Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Gora
  • Jovica Peković Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Gora
  • Elvira Nikšić Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Odsjek za razrednu nastavu, predškolski odgoj i edukaciju i rehabilitaciju

Sažetak


SAŽETAK

Antropomertijske karakteristike potencijalno mogu uticati na uspjeh kod usvajanja  tehnike alpskog skijanja. Cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u nivou usvojenosti tehnike alpskog skijanja u odnosu na antropometrijske karakteristike ispitanika. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 ispitanika, studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univrziteta Crne Gore, prosječne starosti 22 godine, muškog pola. U uzorak mjernih instrumenata primijenjeno je 12 antropometrijskih mjera i jedan specifično-motorički test namijenjen za procjenu tehnike skijanja (klinasto vijuganje). Nakon analize rezultata ispitanici su svrstani u tri grupe („slabi“, „umjereni“ i „dobri“) prema nivou usvojenosti tehnike alpskog skijanja. Primjenom matematičko-statističke analize  odredjena je homogenost subuzoraka i jasno je definisana granica izmedju njih u odnosu na antropometrijske karakteristike. Rezultati istraživanja mogu dati odgovor koliko antropometrijske karakteristike mogu doprinijeti na proces usvajanja tehnike alpskog skijanja.

 

Ključne riječi: dimenzije tijela, klinasto vijuganje, skijaška tehnika.

Objavljeno
2019/03/23
Rubrika
Originalni naučni članak