UTICAJ PROGRAMA SITUACIONIH VEŽBI NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA

  • Darko Stojanović Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za sport, Beograd
  • Zoran Momčilović Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet, Vranje
  • Tijana Stojanović Klub za sinhrono plivanje "Niš", Niš
  • Toplica Stojanović Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić

Sažetak


Osnovni cilj ovog eksperimentalnog istraživanja je da utvrdi uticaj programa situacionih vežbi na motoričke sposobnosti učenika. U istraživanju je učestvovalo 90 ispitanika, prosečne starosti 13 godina koji su slučajnim izborom podeljeni u dve grupe: eksperimentalna [E; n=39 (19 devojčica i 20 dečaka)] i kontrolna grupa [K; n=51 (24 devojčica i 27 dečaka)]. Kod svih ispitanika su na inicijalnom i finalnom merenju testirane motoričke sposobnosti. Motoričke sposobnosti su procenjivane primenom: 3 testa za procenu fleksibilnosti, 4 testa za procenu sile i snage, 4 testa za procenu brzine i ubrzanja i agilnosti i jedan za procenu kardiorespiratorne izdržljivosti. Nakon primene 16-to nedeljnog programa situacionih vežbi iz odbojke, svi parametri motoričkih sposobnosti statistički značajno su se povećali kod eksperimentalne grupe (osim brzine kod dečaka). U eksperimentalnom periodu ispitanici kontrolne grupe nisu zabeležili značajne promene u parametrima motoričkih sposobnosti. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da nije bilo značajnijih razlika u uticaju dvaju programa na motoričke sposobnosti na multivarijantnom nivou, ali da je na univarijantnom nivou uočeno da ispitanici eksperimentalne grupe nakon primene eksperimentalnog programa imaju bolje rezultate u odnosu na ispitanike kontrolne grupe u testovima gipkosti i agilnosti, kod oba pola, kao i sile i snage kod devojčica, odnosno aerobne izdržljivosti kod dečaka. Dobijeni rezultati ukazuju da je program situacionih vežbi iz odbojke pogodan za razvoj gipkosti, sile i snage i agilnosti.
Objavljeno
2019/03/23
Rubrika
Originalni naučni članak