Član uređivačkog odbora

Attorney-at-law Boško M. Kaćanski, Advokatska komora Vojvodine, Serbia

Advokat Jovan Skendžić, Advokatska Komora Vojvodine

Milan Karać

Diplomirani pravnik-master Jelena Tešanović, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Serbia