Zdravstveno-pravna regulativa usmerena ka zaštiti korisnika zdravstvenih usluga i javnog zdravlja: rad na Pravilniku o hrani za odojčad i malu decu

  • Ljiljana Stanković
  • Marta Sjeničić Institut društvenih nauka
Ključne reči: formule za odojčad, Kodeks, pravna regulativa, reklamiranje, donacije

Sažetak


Nacionalna regulativa je delimično usaglašena sa odredbama Međunarodnog Kodkesa o reklamiranju zamena za majčino mleko Svetske zdravstvene organizacije. Kodeks, uopšteno rečeno, sadrži odredbe o neophodnosti i načinu označavanja zamena za majčino mleko, zabranu njihovog reklamiranja, neophodnost promovisanja dojenja. Ministarstvo zdravlja je formiralo Radnu grupa za sačinjavanje pravilnika o hrani za odojčad i malu decu. Radna grupa u toku 2019 i 2020 radi na rešenjima za inkorporisanje Kodeksa u nacionalnu regulativu.

Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Kratko saopštenje