ПАРТНЕРИ ИСТОГ ПОЛА КАО ТИТУЛАРИ ПРАВА НА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТУ ОПЛОДЊУ

  • Olga Jović-Prlainović
Ključne reči: истополни партнери, репродуктивна неспособност, биомедицински потпомогнута оплодња, правно родитељство

Sažetak


У појединим европским законодавствима партнерима истог пола дозвољен је приступ одговарајућим поступцима зачећа уз биомедицинску помоћ. Одређивање породичног статуса детета у том случају подразумева одступање од традиционалних правила о утврђивању материнства и очинства: дете, другим речима, може имати мајку или оца и другог родитеља истог пола. Анализом упоредноправних решења у овој области, може се закључити да истополни партнери као титулари права на биомедицински потпомогнуту оплодњу успостављају нову парадигму родитељства - родитељство као пројекат.

Reference

Jänterä-Jareborg, Maarit (2006). Sweden: Lesbian Couples are Entitled to Assisted Fertilization - and Equal Rights of Parentage, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Vol. 18.

Јовић-Прлаиновић, Олга (2017) Биолошки основи родитељства - право и стварност, Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митовици, Косовска Митровица.

Јовић С. Олга (2008), Право детета да зна своје порекло, Правна ријеч бр. 10, Бања Лука.

Johanson Suzanne, OʼConnor Elizabeth (2002). The Gay Baby Boom-The Psychology of Gay Parenthood, New York University Press.

Kovaček-Stanić Gordana, (2001), The Significance of Biological Parentage in Yugoslav Family Law, California Western International Law Journal, Vol. 31.

Kulczyk Priscille (2017). Written Observations Submitted to the European Court of Human Rights in the case Charron and Merle-Montet v Frnce (N° 22612/15), Grégor Puppinck (Director), The European Centre for Law and Justice, Strasbourg.

http://media.aclj.org/pdf/1-WRITTEN-OBSERVATIONS-Charron-and-Merle-Montet-v.-France.pdf

Zegers-Hochschild Fernando, Adamson G David, Dyer Silke, Racowsky Catherine, de Mouzon Jacques, Sokol Rebecca, Rienzi Laura, Arne Sunde, Schmidt Lone, Cooke Ian D, (2017). The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017, Human Reproduction, Volume 32, Issue 9.


Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Amendments of the HFEA 1990. www.legislation.gov.uk

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana assistida, Jefatura del Estado, Publicado en BOE núm. 126 de 27 de Mayo de 2006, Vigencia desde 28 de Mayo de 2006. Revisión vigente desde 15 de Octubre de 2015

Ley 3 2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, Jefatura del Estado «BOE» núm. 65, de 16 de marzo de 2007 Referencia: BOE-A-2007-5585, http://noticias.juridicas.com/

Law on Bioethics no. 2011-814 du 7 juillet 2011, http://www.legifrance.gouv.fr;

Law on Bioethics no. 2004-800, 2004, http://ec.europa.eu;

Law 654/1994 on the Donation and Use of Elements and Products of the Human Body, Medically Assisted Procreation, and Prenatal Diagnosis, http://www.legifrance.gouv.fr


Charron et Мerle-Montent v France, App. no. 22612/15, 16. January 2018.

Gauvin-Fournis v. France (no. 21424/16);

Silliau v. France (no. 45728/17) https://hudoc.echr.coe.int/
Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Kratko saopštenje