PRISTUP “ZDRAVLJE U SVIM POLITIKAMA” I NJEGOVA PRIMENA

  • Marko Milenković
  • Marta Sjeničić
Ključne reči: zdravlje u svim politikama, javozdravstvena politika, međusektorska saradnja, zdravstvena politika EU

Sažetak


Javnozdravstvena politka obuhvata značajno širu oblast od zdravstvene zaštite. Pristup “zdravlje u svim politikama” (Health in All Policies – HIAP) podrazumeva da se zdravstvena pitanja uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka u različitim sektorima koji imaju zdravstvene aspekte, kao što su poljoprivreda, korišćenje zemljišta, urbanističko planiranje, stanovanje, transport,  javna bezbednost, obrazovanje i niz drugih. Princip je na nivou Evropske unije pri put primenjen za međusektorsku saradnju u pravcu realizacije zajedničkih ciljeva 2006. godine tokom finskog predsedavanja EU, i od tada dobija sve značajniju primenu u relevantnim dokumentima kako na nadnacionalnom nivou, tako i u mnogim evropskim državama.

Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Sažetak izlaganja sa naučnog skupa