Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Medicnski podmladak je međunarodni, recenzirani časopis koji objavljuje naučne i stručne radove studenata osnovnih i studenata doktorskih studija u oblasti biomedicinskih nauka (medicina, stomatologija, farmacija, molekularna biologija, biohemija...).