Urednik

Aleksa Zubelić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Urednici sekcija/rubrika

Nađa Vukašinović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Mario Balo, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Marko A. Ristić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, student integrisanih akademskih studija

Aleksa Zubelić

Saša Vuksanović

Đorđe Jevtić

Anja Kompanijec, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Serbia

Aleksa Živković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Serbia

Marjana Gojković

Una Lazić

Sofija Dimitrijević

Grafički urednici

Mario Balo, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Valentina Balint

Gorana Agatonović

Katarina Đorđević

Vladimir Išaretović

Marjana Gojković

Una Lazić

Sofija Dimitrijević

Lektori

MSc Nataša Ognjanović, Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet Centar za međunarodnu saradnju

MSc Ivana Tošković, Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet Centar za međunarodnu saradnju