Urednik

Una Lazić

Zamenik glavnog urednika

Jovana Dinić

Urednici sekcija/rubrika

Una Lazić

Jovana Dinić

Sofija Dimitrijević

Nevena Veljančić

Nikolina Erceg

Sara Milošević

Mila Škorić

Iva Šikanić

Isidora Đorđević

Jovana Ristić

Anđela Simić

David Vuković

Mladen Mirković

 

Grafički urednici

Una Lazić

Jovana Dinić

Sofija Dimitrijević

Nevena Veljančić

Nikolina Erceg

Sara Milošević

Mila Škorić

Iva Šikanić

Isidora Đorđević

Jovana Ristić

Anđela Simić

David Vuković

Mladen Mirković

Lektori

MSc Nataša Ognjanović, Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet Centar za međunarodnu saradnju

MSc Ivana Tošković, Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet Centar za međunarodnu saradnju