E-mail: ompm@sld.org.rs

Odgovorna kontakt osoba

Marina Fišeković-Kremić
doktor medicinskih nauka, specijalista opste medicine
Dom zdravlja Novi Beograd
Telefon 064232753

Kontakt osoba za tehničku podršku

Slavoljub Živanović
Telefon +381 64 293 9324