Poštovani čitaoci, autori, koleginice i kolege,

Novo uredništvo časopisa Opšta medicina iskazuje svoje poštovanje svim autorima i recenzentima koji su, pronašli vremena da se posvete naučno-istraživačkom radu, pišu, recenziraju i čitaju naučne radove. Pozivamo na saradnju sve lekare, zainteresovane pripadnike akademske zajednice, posebno one koji se bave opštom i porodičnom medicinom, ali i svim drugim medicinskim naukama.

Uređivačka politika časopisa nije lokalno orijentisana, već je isključivo rukovođena naučnim kvalitetom radova autora iz bilo kog dela sveta.