Fokus i područje delovanja

Sabornost je teološki časopis koji pretežno objavljuje pregledne i originalne naučne radove iz sledećih oblasti:

  • Biblijsko bogoslovlje
  • Patrologija
  • Crkvena istorija
  • Fundamentalno bogoslovlje
  • Sistematsko bogoslovlje
  • Praktično bogoslovlje
  • Crkvena književnost
  • Crkvena umetnost i arhitektura
  • Filosofija
  • Obrazovanje i vaspitanje
ali je otvoren i za priloge iz svih oblasti, koje podstiču dijalog sa teologijom i razvoj teološke misli.

Učestalost izdavanja

Prilozi u časopisu se objavljuju okupljeni u brojeve časopisa, kao deo broja časopisa sa sadržajem. Časopis izlazi jednom godišnje.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

„Sabornost - Teološki godišnjak“ je časopis bogoslovskog karaktera koji objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, saopštenja, kritike, komentare, prikaze, intervjue i prevode iz oblasti bogoslovlja i drugih disciplina u službi razvoja bogoslovske misli, napisane na jezicima raširenim u međunarodnoj komunikaciji, odnosno vodećim jezicima u teološkoj naučnoj oblasti, kao i na srpskom jeziku.


Nakon dvadeset svezaka časopisa „Sabornost“ (1995–2007) nastavili smo novom serijom sa kreiranjem prepoznatljive vizije jednog časopisa bogoslovskog karaktera, upućenog svima koji znaju da je bogoslovstvovanje vid služenja Crkvi, odgovoran zadatak, služba koja se „sa naporom“ izvršava. U tu svrhu nastao je časopis „Sabornost – teološki godišnjak“. Cilj nam je, dakle, da se oglašavamo jednom godišnje, u vidu zbornika bogoslovskog karaktera, koji bi pratio tradiciju stare „Sabornosti“, projavljene idejom da provokativno deluje na svest bogoslova, ali i istoričara, filozofa, drugih naučnika, otvarajući pitanja koja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oni naši čitaoci koji su pratili tematske sveske našeg časopisa, posvećene problematikama kao što su, na primer, „Simvolizam i realizam“, „Evharistija i Carstvo Božije“, „Apostolsko prejemstvo i službe u Crkvi“, „Ontologija i etika“ i, svakako, „F. M. Dostojevski, Crkva i svet“, razumeće naše namere da istraživače širokih naučnih sfera ne samo iz Srbije, pozovemo na izazovni dijalog i zajednički vhod u „istinsku mistagogiju teologije“ (sintagma Svetog Maksima Ispovednika).

Sabornost je istinska jedino ako prevazilazi sve barijere prirodnih datosti: biološke, nacionalne, istorijske, socio-političke, konfesionalne… I naša „Sabornost – teološki godišnjak“, kreće sa sličnih pozicija. Uredništvo želi da pokrenu toliko potreban unutarcrkveni razgovor, kao i konstruktivni dijalog bogoslova sa poslenicima nauke sa naših prostora i iz drugih sredina, van Srbije i van sfere duhovne jurisdikcije Pravoslavne srpske Crkve. Saradnici u časopisu i članovi redakcije (naučni radnici iz Srbije i drugih zemalja našeg regiona), kao i sadržina samih studija koje objavljujemo na različitim jezicima, treba, dakle, da projave osnovnu ideju časopisa, ideju sabiranja u trudu i podvigu, radi prevazilaženja deljenja, deobe, parcijalnosti znanja i života, opet u cilju potvrđivanja sabornosti kao eshatološkog kvaliteta Crkve i istinskih ličnosti.

Nadamo se da ćemo ovim pristupom zainteresovati različite slojeve čitalaca i predstavnika nauke i podstaći ih da doprinesu razvoju kulture naučne komunikacije kod nas. Eventualne razlike u stavovima naših saradnika treba sagledati u kontekstu daljeg podsticaja svagda korisnog naučnog dijaloga, koji mora izaći iz sfera sumnjive i sterilne apologetske polemike i uzdići se na nivo odgovornog analitičkog razmatranja i procenjivanja stavova drugih i drugačijih.

casopis.sabornost.org