Vaše ime i prezime kao i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.

Vaše ime i prezime, e-adresa unešeni u trećem koraku prijave priloga, biće objavljeni u časopisu kao podaci o autoru priloga.