Богослужбене књиге Карловачке митрополије у XIX столећу

  • Петар Николић Карловачка гимназија, Сремски карловци

Sažetak


У раду је изложен кратак преглед богослужбених књига које су употре­бљаване у Карловачкој митрополији у XIX столећу. Познато је да су прве богослужбене књиге стизале из Русије и Украјине, које су код нас превођене или прештампаване. Утврдили смо значајне изворе за истраживање литургијских књига, хронолошки приказујући део штампаних издања на простору Карловачке митрополије и шире. Као посебан сегмент, обрађена је проблематика њиховог прештампавања, а разлози су били како религиозне тако и политичке природе.

Biografija autora

Петар Николић, Карловачка гимназија, Сремски карловци

Profesor veronauke u Karlovačkoj gimnaziji.

Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd

Master studije, 2010.

Reference

Вукашиновић, В. (2010а). Руски и малоруски утицаји на литургијски живот Карловачке митрополије у XVIII столећу. Саборност, 4, 163–208.

Вукашиновић, В. (2010б). Српска барокна теологија — библијско и светотајинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Требиње: Братство Св. Симеона Мироточивог, Врњци.

Вукашиновић, В. (2014). Ка новом издању молитвослова: историјат и теолошка проблематика српских штампаних молитвослова у светлу кирилометодијевске преводилачке и мисионарске традиције. У Вукашиновић, В. (пр.) Кирилометодијевско предање, језик и мисија Цркве у 21. веку, Зборник радова са међународног скупа на Православном богословском факултету у Београду (стр. 113–131). Београд.

Влачић, Љ. (1934). Јосиф Рајачић као далматински епископ. Гласник историјског друштва у Новом Саду, 164–178.

Грујић, Н. (1907). Автобиографија. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

Даниловац, Ј. (1890). Српски свештеник у Карловачкој митрополији, његова спрема, дужност и награда. Нови Сад.

Денић, Ч. (1988). Рукописне књиге библиотеке манастира Гргетег у 19. веку. Зборник Матице српске за ликовне уметности, 24, 215–242.

Дурковић Јакшић, Љ. (1963). Историја српских библиотека 1801–1850. Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије.

Косовац, М. (1910). Српска православна митрополија Карловачка по подацима од 1905. Сремски Карловци.

Лазаревић, Н. (1951). Библиотека Српске патријаршије. У Зборник Православног богословског факултета II (стр. 535–553). Београд: Научна књига.

Милаш, Н. (1989). Православна Далмација. Београд: Сфаирос.

Новаковић, С. (1869). Српска библиографија за новију књижевност 1741–1867. Београд: Серпско учено друштво.

Панковић, Д. (1982). Српске библиографије 1766–1850. Београд.

Петровић, В. (2012). Библиотека манастира Велика Ремета. Православље, 1099–1100, 38–40.

Петровић, П.Ж. (1934). Путовање по јужнословенским земљама у XIX веку. Београд.

Радека, М. (1971). Прилози о споменицима културе код Срба у сјеверној Далмацији. У Срби и православље у Далмацији и Дубровнику (стр. 157–261). Загреб.

Радонић, Ј. (1938). Патријарх Јосиф Рајачић. Нови Сад.

Рајачић, П. (2007). Научно‑меморијали центар „Патријарх Јосиф Рајачић“. Сремски Карловци.

Руварац, Д. (1890–1891). О прештампавању наших црквених књига у Сарајеву. У Пајић, С. (ур.). Ново време, бр. 101–103/1890 и бр. 1, 5, 6, 15, 36, 37, 39, 40/1891.

Руварац, Д. (1919). Историја архиепископско‑митрополитско‑патријарашке библиотеке у Сремским Карловцима. Сремски Карловци.

Сказание о двенадцати пятницах. (б. г.) Преузето 29. 5. 2013 са: http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4922.

Слијепчевић, Ђ. (1966). Историја Српске Православне Цркве. II, Минхен.

Српске књиге Библиотеке Матице српске 1801–1867 (2005), Том 1. Нови Сад.

Стрика, Б. (1930). Далматински манастири. Загреб.

Чурчић, Л. (1988). Српске књиге и српски писци 18. века. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.

Шовљаков, М. (2014). Увид Аустроугарске власти у богослужбене књиге српске православне митрополије у периоду 1915–1918. У. Ђурић, Ђ. (ур.). Споменица историјског архива „Срем“, бр. 13 (стр. 186–208). Сремска Митровица.

Objavljeno
2016/12/09
Rubrika
Pregledni članak