Велики црквени раскол и његове последице на Балканском полуострву - XI вијек у Зети. Улога српских владара у оснивању Барске архиепископије

  • Радован Радић Хришћански културни центар, Београд

Sažetak


Једанаести вијек на Балканском простору представља доба вишеде­ценијског пропадања Византијске империје, као и наглог успона нормандијске јужноиталијанске струје, која своје интересе види и са друге стране Јадранског мора. Наиме, велики црквени раскол драстично утиче на међудржавне односе, што се примјећује при укидању Василијевих архиепископија, али и при подизању нових римских црквених центара на традиционално источним територијама. Овдје је ријеч о чувеној Барској архиепископији и улози српских владара у њеном подизању. Међутим, поставља се питање: колика је та улога заправо била?

Biografija autora

Радован Радић, Хришћански културни центар, Београд

Доктор историје Словенских Цркава. Специјалност Православна Црква у Црној Гори

Reference

Annae Comnenae, (2001) Aleksias Corpus Fontium Historiae Byzantinae – Series Berolinensis vol. 40, I,

D. Farlato – J. Coleto, (1817) Illyrici Sacri, tomus 7, Apud Sebastianum Coleti

Darrouzes J. (1981) Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Institut Francais D’Etudes Byzantines

Migne. J. P. (1864) Patrologiae Cursus completes, Series Graeca, (PG) vol. 120, Paris

Migne. J. P. (1864) Patrologiae Cursus completes, Series Graeca, (PG) vol. 127, Paris

Migne. J. P. (1864) Patrologiae Cursus completes, Series Graeca, (PG) vol. 131, Paris

Ostrogorsky G. (1989) Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τόμος δεύτερος, εκδ. Ιστορικές εκδόσεις Στέφανος Βασιλόπουλος, Αθήνα

Ζακύνθου Δ. Α. (1972) Βυζαντινή Ιστορία, εκδ. Τύποις Αδελφών Μυρτίδη, Αθήνα.

Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα

Στεφανίδου Β. Κ. (1948) Εκκλησιαστική Ιστορία, εκδ. Αστήρ, Αθήνα

Φειδά Ιω. Β. (1994) Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄, Αθήνα

Φειδά Ιω. Β. (1997) Βυζάντιο, Αθήνα, Δ΄ έκδοση

Благојевић – Медаковић (2000) Историја Српске државности, Књига 1,

Доментијан, (1860) Живот Светог Саве, са предговором Ђ. Даничића, Београд

Историја Црне Горе (1967) књига прва, Редакција за историју Црне Горе, Титоград

Кашић Д. Љ. (2004) Историја Српске цркве са народном историјом, Београд

Линч Џ. (1999) Историја средњовјековне Цркве, Clio

Љетопис попа Дукљанина (1988) Просвета, Српска књижевна задруга, Београд

Острогорски Г. (1996) Историја Византије, Просвета – Београд

Стефан Провјенчани, (1988) Живот светога Симеона, Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. Трећа, Београд

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Stručni članak