Политички аспекти религије, верске слободе и верске толеранције у време цара Константина и данас

  • Зоран Г Крстић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Sažetak


У раду се разматра, пореди и анализира верска толеранција равноапостолног цара Константина изражена у Миланском едикту и савремено разумевање верске толеранције. Износи се скица разлога настанка савремене верске толеранције као и њен однос и зависност од политичности религије како у античким и средњовековним друштвима, тако и данас. Аутор, такође, разматра специфичан савремени однос према истини који ствара претпоставке за прерастање верске толеранције у верску слободу појединца која је карактеристична у савременом друштву али не и у доба цара Константина. У закључку, аутор сматра да се на почетку пута који води до данашњих друштвених достигнућа у области верских слобода налази Милански едикт из 313. године.

Biografija autora

Зоран Г Крстић, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд
1962. vanredni profesor

Reference

Крстић, З. (2012). Православље и модерност. Београд: Службени гласник.

Medved, M., Šiljeg, F. (2011). O vjerskoj toleranciji u prvim stoljećima kršćanstva. Riječki teološki časopis, 2, 403–435.

Пери, М. (2000). Интелектуална историја Европе. Београд: Клио.

Радић, Р. (2013). Тријумф хришћанства. Београд.

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Originalni naučni članak