Појам Предања у католичком богословљу до Другог ватиканског концила: Конгаров аналитички приступ

  • Златко Матић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Sažetak


Теологија Предања представља једну од најважнијих тематика богословског истраживачког рада Ива Конгара. Да би се у потпуности схватила важност, оригиналност и креативна новина његових богословских закључака на тему Светог Предања, неопходно је веома озбиљно узети у обзир ситуацију и еклисиолошку климу у којој се налазила Римокатоличка Црква у првој половини ХХ века, све до велике прекретнице — Другог ватиканског концила (1962–1965). Историјски развој разумевања категорије Предања пре Концила, мора бити добро проучено, јер су управо назнаке нашег теолога брзо прерасле у наслеђе Католичке Цркве и једногласно су прихваћене као „предањске“, тако да су данас донекле изгубиле на ексклузивности, изузетности и важности, које су их красиле у најважнијем тренутку.

Reference

Antolović, J. (1975). Graditelji suvremene teološke misli: Yves Congar. Obnovljeni život, 3, 250–255.

Bižaca, N. (2008). Ozbiljnost pluralizma. Crkva u svijetu, 43, 323–326.

Denzinger, H., Hünermann, P. (2002). Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu. Đakovo.

Domazet, A. (2001). Crkva – nositeljica tradicije u postmodernoj. Obnovljeni život, 4, 423–436.

Jedin, H. (2004). Velika povijest Crkve, IV svezak. Zagreb.

Congar, Y. (1963). La Tradition et les traditions : Étude théologique (Vol. II). Paris: Fayard.

Congar, Y. (1960). La Tradition et les traditions : Étude historique (Vol. I). Paris: Fayard.

Congar, Y. (20032). La tradizione e la vita della Chiesa, Cinisello Balsamo.

Kraljević, T. (2009). Congar Yves. У Vince, R. (ur.), Kršćanska misao XX stoljeća (стр. 254–258). Zagreb.

Крстић, З. (2012). Црквена дисциплина под призмом канонског предања. у Id. Православље и модерност. Теме практичне теологије (стр. 25–34). Београд.

Lelke, U. (2008). Tradicija. У Šnel, R. (ur.), Leksikon savremene kulture (стр. 701–702). Beograd.

Lengsfeld, P. (1969). La tradition dans le temps constitutif de la Révélation. У Mysterium salutis. Dogmatique de l’histoire du salut. I/2 : La Révélation dans l’écriture et la tradition (стр. 13–30). Paris.

McGrath, A. (2007). Uvod u kršćansku teologiju, Rijeka.

Перовић, Д. (2011). Conatus essendi и питање о Богу (Један аспекат Левинасове критике западноевропске онто-теологије). Богословље 71(1), 95–103.

Solignac, А. (1991). Tradition: I La tradition dans l’Eglise. Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, tome XV (стр. 1108–1125). Paris.

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Originalni naučni članak