Истина, толеранција, монотеизам. Да ли је могућ један међурелигијски дијалог?

  • Јован Д Зизијулас Атинска академија наука, Атина

Sažetak


Да ли је монотеизам по својој природи и по дефиницији „један затворен свет који мене одриче и присиљава да ја одричем другог“? Да ли је истина да монотеистичко гледиште не одговара на моја егзистенцијална питања која се односе на мене, другог, или на свет…као… „један кавез који леди, и чини унутар својих окова непокретним сваки живи стваралачки покрет“? На оваква питања одговор не може бити другачији од потврдног: заиста је тако, уколико неко прихвати схватање монотеизма, које претпоставља и описује Adonis. Да ли је, међутим, могуће једно другачије схватање монотеизма, које би водило другачијим закључцима и учинило можда прихватљивијим један међурелигијски дијалог?

Reference

Migne, J. P. (1857). Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 4. Paris.

Migne, J. P. (1865). Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 90. Paris.

Ziziulas, J. (1981). L’être ecclésial. Genève: Labor et fides.

Ziziulas, J. (1977). Verite et communion. Irenikon, 50, 451–510.

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Originalni naučni članak