Православно богословље данас – Проблеми и перспективе

  • Игнатий Ч Мидич Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Sažetak


У православном Предању богословље се поистовећује са самим животом и из њега треба да се извлаче последице које се директно тичу нашег постојања. Теологија није скуп логичких норми, које се усвајају без испитивања њиховог најдубљег егзистенцијалног смисла. Зато бого­словље, уколико жели да буде живот, мора стваралачки да одговора на нове животне околности. Полазећи од ових претпоставки, аутор жели да размотри стање, проблеме и перспективе савременог православног богословља.

Reference

Зизијулас, Ј. (2011). Заједница и другост. Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске.

Ziziulas, J. (2012). Ontology and Ethics. Саборност — Теолошки годишњак, VI, 1–14.

Зизијулас, Ј. (2012). Примат и национализам. Саборност — Теолошки годишњак, VI, 129–136.

Крстић, З. (2012). Клерикализам и лаицизам — две крајњости у разумевању служби у Цркви. Саборност — Теолошки годишњак, VI, 37–44.

Мидић, И. (2007). Онтолошке импликације догмата као средство мисионарења у савременом свету. Саборност — Теолошки годишњак, I,13–24.

Мидић, И. (2010). Проблем смрти у хришћанској теологији. Саборност — Теолошки годишњак, IV, 51–65.

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Originalni naučni članak