Богослужбене претпоставке Дионисијеве христологије

  • Предраг Петровић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Sažetak


Дионисије говори о „осуштаствљеним тајнама“ Господњег човекољубља, а свети Максим Исповедник у својој схолији овај израз тумачи као догађаје везане за Господње Оваплоћење као што су глад, труд, ход по води, улазак кроз затворена врата, васкрсавање мртвих и слично. Издвојен из ширег контекста Максимовог богословља, овакав Дионисијев став би могао бити схваћен искључиво кроз раздељена историјска дејства Господње богочовечанске личности. Аутор, зато, анализира питање: да ли се Дионисијеве речи „осуштаствљене тајне“ тичу и нашег богослужбено-символичног постојања, или је овде искључиво реч о тајнама богочовечанске личности које су се појединачно десиле пре две хиљаде година? Закључује да нам Максимова богословска појашњења, дата на другим местима његових Схолија, дају за право да стварност која се крије иза Дионисијевог израза — осуштаствљене тајне, идентификујемо са тајноводственим христолошким начинима јерархијског постојања Цркве.

Reference

Евдокимов, П. (2009). Православље. Београд: Службени гласник.

Зборник црквених богослужбених песама. (2009). Београд: САС СПЦ.

Louth, A. (1989). Denys the Areopagite. London.

Мајендорф, Ј. (1996). Псеудо-Дионисије Ареопагит, Отачник, 1, 76-86.

Migne, J. P. (1857а). Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 3. Paris.

Migne, J. P. (1857б). Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 4. Paris.

Migne, J. P. (1865а). Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 90. Paris.

Migne, J. P. (1865б). Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 91. Paris.

Минеј за децембар. (1984). Крагујевац–Вршац.

Минеј за јануар. (1984). Крагујевац–Вршац.

Rorem, P. (1984). Biblical and Liturgical Symbols within the Pseudo-Dionysian Synthesis. Toronto.

Флоровски, Г. (2009). Византијски аскетски оци и духовници. Београд.

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Originalni naučni članak