Свети Рафаило Банатски у контексту историјских извора и етнолошке грађе

  • Дејан Воргић Хришћански културни центар др Радован Биговић, Београд

Sažetak


Овај истраживачки рад пре свега има за циљ да расветли историјске околности живота и смрти Преподобног Рафаила. У посебном сегменту рада акценат ће бити стављен на постојање манастира са посветом Ваведења Богородице концем XVII века у Бечкереку, у коме је краткотрајно боравио и умро јеромонах Рафаило. Почетком XVIII долази до развоја култа посвећеног овом хиландарском монаху, а ово истраживање ће испратити све сегменте његове манифестације, до званичног саборског канонизовања 1965. године.

Biografija autora

Дејан Воргић, Хришћански културни центар др Радован Биговић, Београд

Zvanje: Istoričar umetnosti

Godina rođenja: 1979

Reference

Аврамовић, Д. (1848). Света гора са стране вере, художества и повеснице. Београд: Княжеско Србской Кньигопечатньи.

Богдановић, Д. (1978). Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд: Српска академија наука и уметности.

Богдановић, Д., Ђурић, В. и Медаковић, Д. (1978). Хиландар. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Србије.

Borovszky, S. (1912). Torontál vármegye. Budapest: Országos Monografia Társaság.

Гавриловић, С. (2006). Исаија Ђаковић — архимандрит грегетешки, епископ јенопољски и митрополит крушедолски. Зборник Матице српске за историју, 74, 7–35.

Дучић, Н. (1889). Разни записи. Starine, XXI, 127–132.

Milleker, F. (1933). Geschichte der Stadt Veliki Bečkerek 1333–1918. Wrschatz: Artistische Anstalt J. E. Kirchner’s Witwe.

Милојевић, М. (1872). Одломци историје Срба и српских — југославенских — земаља у Турској и Аустрији. Београд: Државна штампарија.

Николић, Д. (1941). Срби у Банату: у прошлости и садашњости. Нови Сад: Уранија.

Pavlov, B. (prir.) (1994). Aleksandar Sandić — Sećanje na Bečkerek. Ulaznica: Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, 141–142, 8–11.

Павловић, Л. (1965). Култови лица код Срба и Македонаца. Смедерево: Народни музеј Смедерево.

Поповић, В. (1996). Духовни живот у Бечкереку. Гласник: прилози за науку, уметност и културу, 7, 172–186.

Поповић, Д. (1931). О Банату и становништву Баната у 17 веку. Гласник Историског друштва у Новом Саду, 9–10, 194–223.

Поповић, М. (2001). Верско црквени живот Срба у Банату. Зрењанин: Театар.

Радонић, Ј. (1904). Прилошци историји Срба у Угарској крајем XVII и поч. XVIII века. Летопис Матице српске, 223–224 (I–VI), 189–220.

Руварац, Д. (1903). Опис српских фрушкогорских манастира 1753. године. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

Станојловић, А. (ур.). (1938). Петровград (Велики Бечкерек). Петровград: Штампарија Толицки Мартинов.

Тимотијевић, М. (2006). Рађање модерне приватности. Београд: Clio.

Тимотијевић, М. (1996). Српско барокно сликарство. Нови Сад: Матица српска.

Ф.М. (1939). Испосник Рафаило, који је живео пре 400 година, моћ његове молитве и чудотворна течност испод дивовског бреста. Политика, 11065, 19.

Фотић, А. (2000). Света гора и Хиландар у Османском царству: XV–XVII век. Београд: Балканолошки институт САНУ.

From the Imperial Camp at Betzkerek (1696). The Post Man, And the Historical Account, 217.

Hammer, J. (1830). Geschichte des osmanischen Reiches 1656–1699. Pest: C.A. Hartleben’s Verlage.

Objavljeno
2016/12/09
Rubrika
Pregledni članak