Shvatanje Boga, religije i smrti u esejima i romanima Ernesta Sabata

  • Ana R. Čanović Sindikat prosvjete Crne Gore
Ključne reči: Ernesto Sabato, samoća, religija, smrt, Bog, egzistencijalizam, agnosticizam, teizam, ateizam

Sažetak


Rad je u cjelini posvećen načinu sagledavanja pojmova Boga, religije i smrti  u esejima i romanima argentinskog književnika Ernesta Sabata. U radu se nastoji  ukazati na koji se način odnos prema Bogu može definisati kako u Sabatovoj biografiji, tako i u njegovim esejima i romanima. U uvodu se navode osnovni biografski podaci sa akcentom na dva događaja koja su obilježila poslednje decenije Sabatovog života. Razmotrena su pitanja Sabatovog sagledavanja Boga, religije i smrti i mogućnosti Sabatovog deklarisanja u religioznom smislu. U središnjem dijelu, istraživanje Sabatovog odnosa prema navedenim pojmovima sprovedeno je na primjerima zbirke eseja ,,Pojedinac i Univerzum“, zatim eseja ,,Pre kraja“ i ,,Otpor“, i  romana: ,,Tunel“ i ,,O junacima i grobovima“. Zaključeno je da se Sabatov odnos prema Bogu mijenjao u različitim periodima života i od djela do djela zavisno od životnih okolnosti u kojima je živio i stvarao.

Reference

Сабато, Е. (2004). Отпор. АЕД Студио.

Сабато, Е. (2018). Пре краја. Академска књига.

Pavlović-Samurović, Lj. (1993). Leksikon hispanoameričke književnosti. Savremena administracija.

Sabato, E. (2005). Pojedinac i univerzum: Izabrani eseji. Gradac.

Sabato, E. (2017a). O junacima i grobovima. Plato.

Sabato, E. (2017b). Tunel. Plato.

Soldatić, D. (2002). Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana. Filološki fakultet.

Objavljeno
2021/01/06
Rubrika
Pregledni članak