Ispravka: Uticaj projektne nastave na kreativnost i postignuća učenika u savladavanju društvenih sadržaja u predmetu priroda i društvo (2020, br. 17, str.1)

  • Katarina N Tomić Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija

Sažetak


У раду Утицај пројектне наставе на креативност и постигнућа ученика у савладавању друштвених садржаја у предмету природа и друштво, објављеном у броју 17, doi: 10.5937/sinteze9-25402, грешком аутора, нису наведени и коаутори.
Овом приликом се извињавамо ауторима и читаоцима.
Морамо нагласити да је рад пре публиковања достављен на увид и проверу аутору, али је примедба уследила након што је рад публикован.

Objavljeno
2021/02/22
Rubrika
Ispravka