Upotreba testa asocijacija, testa tablice atributa pojmova i testa definicija za unapređivanje kulture pismenog izražavanja učenika

  • Ivana Đ Đorđev Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac
Ključne reči: scientific concepts||, ||naučni pojmovi, Serbian language||, ||Srpski jezik, applications||, ||aplikacije, secondary school||, ||srednja škola, tests||, ||testovi, teaching methodology||, ||metodika nastave, written expression||, ||pismeno izrazavanje, pupils||, ||učenici, orthography||, ||pravopis, advancement||, ||unapređivanje,

Sažetak


Polazeći od istraživanja koja ukazuju na nedovoljni razvitak naučnih pojmova u okviru sistema naučnih znanja u našem nastavnom procesu, u ovom radu donosimo tri metodičke aplikacije namenjene srednjoškolskoj nastavi pravopisa. Osmišljene su tako da zahtevaju (misaona) angažovanja učenika koja su u osnovi koncepcije testova za ispitivanje usvojenosti (naučnih) pojmova: Testa asocijacija (Test A), Testa tablica atributa pojmova (Test C) i Testa definicija (Test D). Osnovni cilj kojem smo težili je unapređenja nastave pravopisa, kao i kulture pismenog izražavanja učenika srednjeg obrazovanja. Ponuđene aplikacije se mogu modelovati, te realizovati u različitim fazama časa (u celosti ili parcijalno) kako redovne tako i dodatne nastave, a pojednostavljene se mogu upotrebljavati i na časovima dopunske nastave.

Biografija autora

Ivana Đ Đorđev, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac
predavač

Reference

Vygotsky, L. S. (1977). Mišljenje i govor [preveo Jovan Janićijević]. Beograd: Nolit.

Woodworth, R. S. (1959). Eksperimentalna psihologija [s engleskog preveli Borislav Stevanović, Živorad Vasić i Miloš Jovičić ; registar prevela i sastavila Lidija Pavlović]. Beograd: Naučna knjiga ER.

Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2003). Активно учење 2 : приручник за примену метода активног учења/наставе. Београд: Институт за психологију.

Игњатовић-Савић, Н. (1990). Педагошке импликације теорије Виготског. Психологија, 23(1/2), стр. 145–153.

Илић, П. (1998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси : методика наставе. Нови Сад: Змај.

Klausmeier, H. J., & Allen, P. S. (1978). Cognitive development of children and youth: a longitudinal study. New York: Academic Press.

Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek; Knjižara Krug.

Лазаревић, Д. (1999). Од спонтаних ка научним појмовима : развој научних појмова кроз наставу и школско учење. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Маринковић, С. (2000). Методика креативне наставе српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар.

Милановић-Наход, С. (1973). Испитивање познавања основних појмова из друштвених наука код ученика завршног разреда основне школе. Београд: Научна књига ЕР.

Пешикан, М., Јерковић, Ј. и Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

Пешић, Ј. (2008). Критичко мишљење и научно сазнање. Српска политичка мисао, 20(1/2), стр. 11–33.

Шарановић-Божановић, Н. и Милановић-Наход, С. (1997). Усвајање појмова у настави матерњег језика. У С. Јоксимовић (ур.), Зборник Института за педагошка истраживања 29 (189–199). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Objavljeno
2015/07/06
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni članak