casopis@fasper.bg.ac.rs

Odgovorna kontakt osoba

Vesna Žunić-Pavlović
redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Telefon +381 11 2920 451

Kontakt osoba za tehničku podršku

Vesna Žunić-Pavlović
Telefon +381 11 2920 451