casopis@fasper.bg.ac.rs

Odgovorna kontakt osoba

Danijela Ilić-Stošović
redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Telefon +381 60 76 00 797

Kontakt osoba za tehničku podršku

Danijela Ilić-Stošović
Telefon +381 60 76 00 797