Glavni urednik

Danijela ILIĆ-STOŠOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Članovi

Vasilis ARGIROPULOS, Univerzitet u Tesaliji, Volos, Grčka

Mira CVETKOVA-ARSOVA, Univerzitet u Sofiji „Sv. Kliment Ohridski“, Fakultet za obrazovne studije i umetnosti, Sofija, Bugarska

Sanja DIMOSKI, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Nenad GLUMBIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Hose Luis GONSALES-KASTRO, Univerzitet u Burgosu, Burgos, Španija

Aleksandra GRBOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Snežana ILIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Goran JOVANIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Svetlana KALJAČA, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Lelia KIŠ-GLAVAŠ, Univerzitet u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Damjana KOGOVŠEK, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Ljubljana, Slovenija

Mitja KRAJNČAN, Primorski univerzitet, Pedagoški fakultet, Kopar, Slovenija

Viviana LANGER, Univerzitet Sapijenca u Rimu, Fakultet za medicinu i psihologiju, Rim, Italija

Brajan MAKORMIK, Templ Univerzitet, Koledž za javno zdravlje, Filadelfija, Pensilvanija, SAD

Luka MIJATOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Gordana ODOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Marina RADIĆ-ŠESTIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Enzo SEKI, Univerzitet u Lakvili, Lakvila, Italija

Predrag TEOVANOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Medina VANTIĆ-TANJIĆ, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Grafički urednik

Biljana KRASIĆ

Lektura i korektura

Nataša NIKOLIĆ (srpski)

Maja IVANČEVIĆ OTANJAC (engleski)

Dizajn korica

Aleksandar LAZAR