Примљени радови подлежу рецензији. Сваки рад се рецензира од стране најмање два рецензента. Циљ рецензије је да уреднику помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа. Рецензија је обострано анонимна: идентитет аутора је непознат рецензентима и обрнуто.