Urednik

dr Violeta Tošić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

Korektori

mr Emilija Lipovšek, Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd, Serbia

mr Smiljka Kesić, Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd, Serbia

Sanja Lazarević

Dr Milina Kosanović, Visoka turistička škola