TRADICIONALNE SPORTSKE IGRE U VOJVODINI (SRBIJA) U FUNKCIJI DIVERZIFIKACIJE TURISTIČKOG PROIZVODA

  • Željko N Bjeljac Geografski Institut ,,Jovan Cvijić'' Srpske Akademije Nauka i Umetnosti
  • Nevena Ćurčić Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
  • Jovana Brankov Geografski Institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti
  • Ana Milanović Pešić Geografski Institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti

Sažetak


Tradicionalne sportske igre su izraz narodnog stvaralaštva u domenu sporta i rekreacije, rezultat kreativnosti naroda u sportskoj kulturi. Prema prostoru održavanja najviše su vezane za ruralne sredine iz kojih su i potekle. Tradicionalne sportske igre su u XXI veku prepoznate kao element nematerijalnog kulturnog nasleđa, koje treba štititi i afirmisati na jedan nov način kako bi se sačuvale od zaborava i nestajanja. Stoga se u turističkim strategijama i planovima u svetu sve više prepoznaje značaj tradicionalnih sportova kao elementa turističke ponude (važan element turističke ponude i promocije ruralnog, verskog, kulturnog, sportsko rekreativnog i manifestacionog turizma). Predmet istraživanja u radu je 16 manifestacija koje promovišu tradicionalne sportske igre i veštine na teritoriji Vojvodine. Cilj rada je da se turizmološkom  kategorizacijom i klasifikacijom izdvoje oni stari tradicionalni sportovi koji mogu da predstavljaju parcijalni ili integralni turistički proizvod. U radu su korišćene metode analitičko-sintetička i induktivno-deduktivna uz primenu kritičkog zaključivanja, kao i metoda turizmološke valorizacije prema Hilary du Cros.

Ključne reči: tradicionalne sportske igre, manifestacije, turistički proizvod, diverzifikacija, Vojvodina

Biografije autora

Željko N Bjeljac, Geografski Institut ,,Jovan Cvijić'' Srpske Akademije Nauka i Umetnosti
naučni savetnik, rukovodilac odelenja za društvenu geografiju Geografskog instituta ,,Jovan Cvijić'' SANU
Nevena Ćurčić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
redovni profesor
Jovana Brankov, Geografski Institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti
naučni saradnik, Odeljenje za društvenu geografiju
Ana Milanović Pešić, Geografski Institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti
naučni saradnik, Odeljenje za fizičku geografiju
Objavljeno
2019/12/30
Rubrika
Članci