urednik@komorazus.org.rs; sandra.grujicic2014@gmail.com

Odgovorna kontakt osoba

Sandra Grujičić
Prof. dr
Medicinski fakultet Beograd
Telefon 011/3622-523

Kontakt osoba za tehničku podršku

Đorđe Nikodinović
Telefon 011/3622-523