VLASNIK I IZDAVAČ:

Komora zdravstvenih ustanova Srbija

ZA IZDAVAČA:

Snežana Rašić Đorđević

PREDSEDNIK UREĐIVAČKOG ODBORA:

Prof. dr Georgios Konstantinidis

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Prof. dr Sandra Grujičić

POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG

UREDNIKA:

Dr sc. med. Bojana Bukurov, klinički asistent

SEKRETAR:

Marijana Stojanović

UREĐIVAČKI ODBOR:

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević

Prof. dr Milica Bajčetić

Prof. dr Belojević Goran

Prof. dr Berislav Vekić

Prof. dr Ferenc Vicko

Dr sc. med. Rade Vuković, klinički asistent

Asist. sc.med. Ana Vuković

Doc. dr Maja Grujičić

Prof. dr Milena Ilić

Prof. dr Svetlana Ignjatović

Prof. dr Radmila Janičić

Akademik Zoran Krivokapić, počasni član

Prof. dr Dušanka Matijević

Dr sc. med. Bogomir Milojević, klinički asistent

Prof. dr Branislava Milenković

Asist. dr Aleksandra Nikolić

Doc. dr Ivan Soldatović

Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR:

Prof. dr Dončo Donev, Makedonija

Prof. dr Živa Novak Antolič, Slovenija

Prof. dr Agima Ljaljević, Crna Gora

Doc. dr Danijela Štimac, Hrvatska

Prof. dr Žolt Molnar, Mađarska

Prof. dr Vasolios Fanos, Italija

Prof. dr Nebojša Knežević, USA