BEZBEDNOST U ZDRAVSTVU: EVAKUACIJA DELIMIČNO POKRETNIH I NEPOKRETNIH OSOBA STARIJIH OD 70 GODINA IZ GERONTOLOŠKIH USTANOVA

  • Radoje Jevtić Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Niš, Republika Srbija
Ključne reči: evakauacija, simulacija, gerontološki objekat, vanredne situacije

Sažetak


Uvod/cilj: Gerontološke ustanove predstavljaju objekte sa prisustvom velikog broja delimično pokretnih i nepokretnih starih lica. U uslovima hitnosti, njihova evakuacija iz navedenih razloga može trajati duže, tako da je cilj istraživanja bio da se predstavi nekoliko načina za evakuaciju delimično pokretnih i nepokretnih lica starijih od 70 godina iz gerontoloških ustanova i da se proceni neophodno vreme evakuacije.

Metode: U okviru ovog istraživanja korišćen je kompjuterski softver Pathfinder 2020 za izračunavanje vremena evakuacije i predviđanje potencijalnih situacija prilikom evakuacije lica iz gerontološke ustanove. Gerontološka ustanova, kao korišćeni model, predstavlja objekat koji ima prizemlje i četiri sprata. Svi spratovi imaju 16 soba, a u svakoj sobi su po dva pacijenta. Spratovi su povezani glavnim stepeništem, požarnim stepenicama i sa četiri lifta. Ukupan broj medicinskog i administrativnog osoblja je 44, a osoba korisnika usluga gerontološke ustanove 128. Simulacija evakuacije iz gerontološke ustanove prikazana je za četiri različita scenarija: I svi liftovi rade i sve stepenice su dostupne; II nijedan lift ne radi ali stepenište funkcioniše; III funkcioniše samo požarne stepenice; IV funkcionišu samo glavno stepenište. Svaki scenario ima četiri različite situacije koje zavise od procenjene brzine kretanja pacijenata.

Rezultati: Vreme evakuacije kada je moguće koristiti sve liftove i glavno i požarno stepenište je od 895 (14,9 minuta) (kada se osobe najbrže kreću - prva situacija) do 958 sekundi (16 minuta) (kada se osobe najsporije kreću - četvrta situacija), kada se koristi glavno i požarno stepenište od 984 do 1111,1 sekunde (16,4-18,5 minuta), samo požarno stepenište od 1997,6 do 2765,3 sekunde (33,3-46,1 minuta), a kada se koriste samo glavno stepenište od 1365 do 2342 sekundi (22,8-39,0 minuta).

Zaključak: Korišćenje kompjuterskog softvera Pathfinder 2020 za simulaciju evakuacije predstavlja veoma važan, bezbedan i jeftin način predviđanja načina i brzine evakuacije, što može doprineti unapređenju nacionalne strategije za vanredne situacije.

Reference

Glavinić P, Rašković Đ. Manual for preparation of candidats for professional exam from fire protection field. Fourth edition. Meritus tim: Beograd, 2016.

Jevtić R. Simulation of fire as a form of safety and protection of human lives and material assets. Facta Universitatis, Working and Environmental Protection 2019; 16(3):171-184.

Jevtić R. Sanitary objects evacuation with presence of immobile occupants. Zdravstvena zaštita 2019; 48(1):61-68.

Jevtić R. Fire and evacuation in high residential buildings. Facta Universitatis, Working and Environmental Protection 2018; 15(2):123-134.

Wilson L. Planning for evacuating people with disability. International Fire Protection Magazine 2015; 61:48-50.

Pathfinder User Manual - Thunderhead Engineering. United States National Science Foundation: USA, 2020. Available at: https://www.thunderheadeng.com/wpcontent/uploads/downloads/2014/10/users_guide.pdf

Jevtić R. The simulation of sanitary objects evacuationan example of hotel Radon in Niška Banja. Tehnika Elektrotehnika 2015; 3:545-550.

Jevtić R. The evacuation possibilities of sanitary objects. Zdravstvena zaštita 2015; 6:45-52.

Taafe K, Kohi R, Kimbler D. Hospital evacuation: Issues and complexities. Proceedings of the 37th Winter Simulation Conference, Orlando, USA, 2005.

Wabo N, Ortenwall P, Khorram-Manesh A. Hospital evacuation; planning, assessment, performance and evaluation. J Acute Disease 2012; 1(1):58–64.

Jevtić R. Residential building evacuation-simulation of potential evacuation scenarios with presence of immobile persons. Tehnika Elektrotehnika 2020; 6:814821.

Jevtić, B. R.: Simulation of the shopping centre Zone I evacuation, Tehnika Kvalitet - IMS, standardizacija i metrologija, No.3, pp. 537-541, ISSN 0040-2176, Beograd, 2014.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2019. Highlights. United Nations: New York, 2019.

Objavljeno
2021/03/25
Rubrika
Originalni rad