KLINIČKE KARAKTERISTIKE OBOLELIH OD MAJMUNSKIH BOGINJA PRILIKOM PRVE POSETE DERMATOLOGU – SERIJE SLUČAJEVA

  • Milan Bjekić Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd, Republika Srbija
Ključne reči: majmunske boginje, klinička prezentacija, epidemija, dermatolog

Sažetak


Uvod/Cilj: Majmunske boginje (engl. Monkeypox ‒MPX) predstavljaju oboljenje izazvano istoimenim Monkeypox virusom (MPXV) koje je endemsko u zemljama Centralne i Zapadne Afrike. Od maja 2022. godine beleži se epidemija majmunskih boginja u različitim regijama sveta, uključujući i Republiku Srbiju. Cilj ovog rada je bio da prikažemo kliničke karakteristike obolelih od majmunskih boginja prilikom njihovog prvog javljanja dermatologu.

Serije sučajeva: U rad je uključeno 7 pacijenata koji su tokom juna i jula 2022. godine došli na pregled kod dermatologa zbog promena u genitalnoj i analnoj regijia kod kojih je infekcija majmunskim boginjama potvrđena PCR (engl. Polymerase chain reaction) testom. Prosečan uzrast obolelih bio je 35,8 godina, svi su bili muškog pola i homoseksualne orijentacije, 3 osobe su bile HIV-pozitivne, a infekciju su dobili putem seksualnih odnosa. Tri osobe su se inficirale u inostranstvu, a četiri u Beogradu. Kod većine obolelih inkubacija je trajala kraće od nedelju dana i prodromalni znaci su bili odsutni. Kožne promene su se najčešće javljale na penisu u vidu beličastih umbilikovanih papula, pustula i krusta. Serološki testovi na sifilis su pokazali da nijedan oboleli nije imao recentnu infekciju.

Zaključak: Dermatolozi bi trebalo da budu senzibilisani na prisustvo ovog oboljenja u našoj sredini, da rano posumnjaju, upute pacijenta na laboratorijsku dijagnostiku i evaluaciju kod infektologa, kao i da pacijentu savetuju izolaciju i seksualnu apstinenciju jer se bolest može preneti i seksualnim putem.

Reference

1. von Magnus P, Andersen EA, Petersen KB, Birch-Andersen A. A pox-like disease in cynomolgus monkeys. Acta Path Microbiol Scand 1959; 46(2):156-176.

2. Breman JG, Kalisa R, Steniowski MV, Zanotto E, Gromyko AI, Arita I. Human monkeypox, 1970–79. Bull World Health Organ 1980; 58(2):165–182.

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Update: multistate outbreak of monkeypox--Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio, and Wisconsin, 2003.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003; 52(27):642-6.

4. Vaughan A, Aarons E, Astbury J, Balasegaram S, Beadsworth M, Beck CR et al. Two cases of monkeypox imported to the United Kingdom, Septembar 2018. Euro Surveill 2018; 23(38): 1800509.

5. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Monkeypox, Joint Epidemiological overview, 27 July 2022.

6. Centres for Disease Control and Prevention. Monkeypox. Available from: https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html [Accessed on Avgust 3, 2022]

7. Petersen E, Kantele A, Koopmans M, Asogyn D, Yinke-Ogunleye A, Ihekweazu C, et al. Human monkeypox: epidemiologic and clinical characteristics, diagnosis and prevention. Infect Dis Clin North Am 2019; 33(4):1027-43.

8. Reynolds MG, Yorita KL, Kuehnert MJ, Davidson WB, Huhn GD, Holman RC, et al. Clinical manifestations of human monkeypox influenced by route of infection. J Infect Dis 2006; 194(6):773-80.

9. Minhaj FS, Ogale YP, Whitehill F, Schultz J, Foote M, Davidson W, et al. Monkeypox Outbreak – Nine States, May 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(23):764-9.

10. Bjekić M. Prevalencija sifilisa i HIV infekcije među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima testiranim u jednoj nevladinoj organizaciji u Beogradu. Zdravst Zašt 2022; 51(2):48-55.

Objavljeno
2022/10/09
Rubrika
Prikaz slučaja